Aimée Vibert

Aimée Vibert (Syn. 'Bouquet de la Mariée') --- Noisetterose ---
Vibert (F) 1828
Sport von Repens (N)
Blüte: öfter, reich --- rein weiß, Mitte cremeweiß ---
mittelgroß, gefüllt, mittelgroß, in Büscheln --- gut duftend
Laub hellgrün --- Stacheln wenig
Wuchs: 2,00 m --- aufrecht ---
frosthart
Erhältlich bei: A. Eve (F), Beales (GB), Jensen, Guillot (F),
Huber (CH), Loubert (F), Löwe (DK), Rosenposten (DK),
Ruf, Schultheis, Weingart