Grace Darling

Grace Darling --- Teehybride --- Bennet (UK) 1884 ---
Blüte: öfter --- rosa --- dicht gefüllt --- gut duftend
0Laub graugrün --- Stacheln: normal
Wuchs: ca. 90 cm ---aufrecht --- bedingt frosthart