Président de Sèze

Président de Sèze (Syn. 'Mme Hébert') --- R. gallica ---
Hébert (F) vor 1836
Eltern unbekannt
Blüte: einmal --- purpurrosa mit violett, Blütenränder heller (Merkmal) ---
stark gefüllt, in Büscheln --- stark duftend ---
Laub hellgrün --- Stacheln: wenig ---
Wuchs: ca. 1,50 m --- aufrecht --- sehr
frosthart
Erhältlich bei: Huber, Jensen, Ruf, Schultheis, Schütt, Tschanz, Weingart